Elektronik İmza Nedir?

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik imza,dijital ortamlarda ıslak imza yerine kullanılarak kimlik doğrulamasını sağlar.Bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik İmza Kanunu Nedir?

21 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik İmza Kanununun amacı, "elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir." şeklinde açıklanmıştır.Elektronik imza, elektronik veriye eklenir ve eklendiği veriyle mantıksal bir bağlantısı bulunur. Bu sebeple Elektronik İmza Kanununa göre, elektronik imza, elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sorumluluğu taşır.

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika Nedir?

Elektronik İmza Kanununun, 9. maddesinde belirtildiği şekilde “nitelikli sertifika”, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır.

SSL Nedir?

Netscape tarafından 1994 yılında geliştirilen Secure Socket Layer(SSL) protokolü, internet üzerinden şifrelenmiş güvenli veri iletişimi sağlar.Web Tarayıcı ile Web Server arasinda güvenlik güvenlik katmanı oluşturur. Günümüzde SSL 3.0 tüm Web Tarayicilar tarafindan desteklenmektedir. SSL, aynı zamanda E-Mail gönderiminde veya FTP transferlerinde de kullanılmaktadır. Web Tarayıcınızın altında gördüğünüz altın renkli asmakilit resmi SSL güvencesinde olduğunuzun işaretidir. Bu kilit resmine çift tıklayıp SSL sertifikasının kimden alındığı, geçerlilik süresi gibi bilgileri görebilirsiniz. SSL, kullanıcı adı, şifre, kredi kartı bilgileri gibi bilgilerin, gerekliyse tüm oturum bilgilerinin şifrelenerek iletilmesini sağlar.

Zaman Damgası nedir? E-İmzalı işlemlerimde kullanmam gerekli midir ?

Zaman damgası, yaptığınız işlemlerin zamanını hukuki olarak tespit eden ve imzaladığınız veriye eklenen kesin zaman bilgisidir. E-İmzalı işlemlerde zaman damgası kullanımı ilk aşamada zorunlu olmamakla beraber, kullanımı desteklenecek ve teşvik edilecektir. İlerki bir tarihte kullanımı zorunlu hale gelebilecektir.

PKI (AAA) nedir?

Belgelerin elektronik ortamda imzalanması için dünyaca kullanılan en güvenilir yöntem, Açık Anahtar Altyapısı (AAA, PKI = Public Key Infrastructure) teknolojisidir. AAA teknolojisi kullanılarak oluşturulan elektronik imzalama verisi kişiye ve imzalanan dokümana özeldir, bu nedenle başkaları tarafından taklit edilemez ve imzalı belge üzerinde değişiklik yapılamaz. İstenildiğinde elektronik imzalama verisinin doğruluğu kontrol edilebilir. Elektronik imza, imzalayan kişinin kimlik doğruluğunu ispatlar; imzalanan verinin içeriğinin başka bir şahıs tarafından değiştirilip değiştirilmediğini (bütünlüğünün bozulup bozulmadığını) ortaya koyar.

OCSP nedir?

OCSP (Online Certificate Status Protocol), X.509 standartına uygun olarak üretilmiş sertifikaların, iptal durumda olup olmadığını Sertifika İptal Listeleri (SİL)(CRL-Certificate Revocation List)'ne bakmadan "anlık" sorgulanabilmesini sağlayan bir iletişim protokolüdür.

X.509 nedir?

X.509 standardı IETF tarafından RFC 2459 olarak yayınlanan dünyaca kabul gören sertifika standardıdır.Bu sertifikalara her geçen gün yeni eklemeler yapılarak V1,V2,V3 olarak 3 yeni X.509 sertifika türü ortaya çıkmıştır.Bu türlerden en son olan ve diğer iki türde bulunan tüm özellikleri kapsayan V3 türüdür.


  • Kızılay Mah. Şehit Adem Yavuz Sok.
    Şahin İşhanı No:16/15 06420 Çankaya, ANKARA

  • Tel : +90 312
    Fax: +90 312

  • info@e-imza.com.tr

E-İMZA BİLİŞİM © 2014