Dextech İş ve Evrak Yönetim Paketi kurum ve kuruluşların tüm ağı dâhilindeki iş akışlarını takip ederek, bu iş akışlarını parametrik olarak tanımlanabileceği ekranlar sunan bir üründür. Yetkili kullanıcının sürükle-bırak gibi kolay bir yöntemle tanımladığı bu iş akışları, daha sonra yine yönetici tarafından oluşturulan kullanıcılar ve bu kullanıcılara ait yetki seviyeleri dahilinde aktif hale getirilebilmekte ve evrak yükü tamamen kontrol altına alınmaktadır.

Veri Girişi

 • Kullanıcı veri girişi
 • Elektronik posta ile bilgi girişi
 • Web servis ile bilgi girişi
 • Elektronik faks ile bilgi girişi
 • Belgenin dinamik yapılandırılması, ve veri kontrolü yapabilme
 • Veri girişlerinde otomatik olarak arama ve veri kontrolü yapabilme
 • Belgeyi OCR aracılığı ile veritabanına işleyebilme ve silebilme
 • PDF, Word, Excel, vb. Formatta belge içeriğini veritabanına işleyebilme
 • Evrak yönlendirilmesi, evrak türüne göre ilgili kişiye otomatik aktarabilme

Belge Oluşturma

 • 02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
 • Hakkındaki Yönetmelik”e uygun yazı şablonları oluşturabilme
 • Belge versiyonlama
 • Belge şablonları oluşturabilme
 • Belge gizliliğini koruyabilme (şifreleme)

İş Akışı

 • Belgenin sadece yetkili kişilere gönderilebilmesi
 • Belge türlerine göre esnek akış şeması oluşturabilme
 • Belgenin her adımını kayıt altında tutabilme

Sorgulama ve İstatistik

 • Belge kabul istatistikleri
 • Belge oluşturma istatistikleri
 • Belge akış istatistikleri
 • PDF, Word, Excel vb. Formatta raporlar
 • Flash temelli esnke istatistiki grafikler
 • Fulltext search desteği ile kelime ya da cümle arayabilme
 • Kullanıcı performans istatistikleri alabilme
 • Birden fazla boyut içeren sorgu ve isatistikler (veri ambarı)

Standartlar

 • TS 13298' e tam uyumluluk

Elektronik İmza & Mobil İmza

 • Belgelerin elektronik imza ile imzalanabilmesi
 • Elektronik sertifika ile kimlik doğrulama yapabilme
 • Mobil imza desteği

Gelişmiş Teknolojiler

 • BPEL tabanlı iş akışı
 • ESB sunucusu üzerine kurulu servisler
 • Javascript kütüphaneleri
 • Gelişmiş form dizayn modülü
 • API desteği